Skip to main content

NEFROLOGIE

Ontwikkel effectieve behandelopties voor dialyse

InBody maakt deel uit van verschillende onderzoeken waaronder nefrologie gerelateerde onderzoeken. Uit de talloze onderzoeken is gebleken dat InBody één van de meest accurate BIA-apparaten is binnen nefrologie. De top 10 nefrologie gerelateerde onderzoeken vind je hier: Nefrologie onderzoek

Waarom is de analyse van de lichaamssamenstelling een effectief hulpmiddel voor dialyseprogramma's?

Met de InBody-apparaten wordt het schatten bij dialysebehandelingen overbodig door de directe meting van het lichaamswater, om het streefgewicht en de meest effectieve behandelopties te kunnen bepalen. Na een meting van minder dan 90 seconden kunnen medische professionals met behulp van de InBody:

  • Objectieve lichaamswatermetingen verkrijgen voor de bepaling van het streefgewicht
  • Inzicht krijgen in de hoeveelheid vochtophoping per segment, welke bij een volgende dialyse verminderd kan worden, volgens het verkregen streefgewicht
  • Spier- en vetmassa beoordelen voor het opstellen of optimaliseren van een voedings- en trainingsplan of interventie
  • Segmentale disbalansen in de vochtbalans evalueren om circulatieproblemen te identificeren

Gedetailleerd inzicht in spier en vetontwikkeling per individu

Bij dialysebehandelingen kunnen beperkingen in de normale leefstijl van een patiënt voorkomen. Dit kan leiden tot het aankomen van vetmassa, of juist tot ondervoeding en spiermassaverlies. Hier zijn meerdere studies naar gedaan. Uit de studie van Martinez-Machado et al. (2022) blijkt dat oudere mannen vaker een hoog vetpercentage hebben.  Verder hebben patiënten met diabetes ook kans op hogere (viscerale) vetmassawaarden. Patiënten met minder dan 25% lichaamsvet (LOFAT) kunnen meer voedseltekort en afhankelijkheid van voedselbanken hebben.

Het identificeren van veranderingen in de lichaamssamenstelling bij patiënten maakt het mogelijk om een persoonlijk behandelplan en/of voedingsplan op te stellen, om de lichaamssamenstelling (weer) te kunnen verbeteren. Hierbij kan worden gericht op het aankomen of behouden van voldoende spiermassa en het reduceren of behouden van de vetmassa binnen de normale waarden, om gezondheidsrisico’s te verminderen.

Verhoog het succes van de dialysebehandeling en de langetermijnresultaten

Door de veranderingen in lichaamssamenstelling en specifiek het lichaamswater te monitoren, kunnen artsen in samenspraak met de patiënt bepalen wat het juiste streefgewicht is en hoeveel water verwijderd dient te worden tijdens de dialyse om dit te bereiken.

Door streefgewichten te stellen op basis van objectieve maatstaven voor lichaamssamenstelling en lichaamswater, in plaats van op basis van het gewicht, kunnen artsen complicaties tijdens de dialyse zoals hypo- of hypotensieve perioden vermijden. Kim, et al. (2022) liet zien hoe een hoog volume-status geassocieerd kan zijn met afname van spiermassa en fysieke prestaties. Daarnaast kunnen patiënten bijvoorbeeld spierkrampen ervaren wanneer het streefgewicht te laag is ingesteld en er te veel vocht onttrokken wordt. Het verlichten van deze symptomen en het verbeteren van de lichaamssamenstelling bij patiënten leidt tot betere resultaten op de lange termijn.

Vermijd intradialytische complicaties door vochtophopingen

Verder kan de vochttoename tijdens dialyse worden verhuld door bijvoorbeeld het verlies aan spiermassa, wanneer enkel naar het gewicht gekeken wordt. Ook hiervoor zijn objectieve bepalingen van het lichaamswater belangrijk voor het identificeren van vochtophoping als vorm van gewichtsverandering, onafhankelijk van veranderingen in spier- of vetmassa.

Zo kunnen de Segmentale ECW-ratio’s gebruikt worden om vochtophoping van spiermassa en vetmassa te onderscheiden, waardoor het nauwkeurig monitoren van vochtophoping onafhankelijk van de voedingsstatus mogelijk is. Dit stelt artsen in staat om de juiste streefgewichten vast te stellen, de vochtvolumes na dialyse te bevestigen en op de lange termijn meer geschikte aanpassingen van de streefgewichten van de patiënten te maken (Liu et al., 2022), zowel op basis van lichaamswater/vochtophoping als op basis van de optimale lichaamssamenstelling in termen van spiermassa en vetmassa.

Begrijp hoe vochtophoping de cellulaire gezondheid beïnvloedt

Het overschot aan vocht in de extracellulaire ruimten verhoogt de druk op onze cellen, wat op de lange termijn hun vorm, functie en integriteit kan aantasten. InBody kan helpen om objectieve maatstaven van de progressie van oedeem te tonen en de effecten van behandeling te monitoren met behulp van de fasehoek (PhA), een parameter voor de integriteit van het celmembraan en de voedingsstatus. Bae et al., 2022 evalueerden de fasehoek als prognostische factor voor uitkomsten en vond een hogere kans op overleving (survival rate) bij patiënten met een hogere fasehoek. Vergelijkbaar met dit demonstreerden Kang et al., 2022 dat fasehoek geassocieerd is met spiermassa, spierkracht, prestaties, verbetering van de kwaliteit van het leven en ziekenhuisvrije overleving bij patiënten met onderhoudshemodialyse.

InBody apparaten zijn draagbaar, snel, accuraat en eenvoudig in gebruik met herbruikbare elektroden.

Waarom vertrouwen nefrologen InBody?

De meetwaarden worden gegenereerd door de 4 kerntechnologieën van InBody die snelle, accurate en reproduceerbare resultaten leveren. Met deze technologieën kunt u erop vertrouwen dat de resultaten de individuele patiënt weerspiegelen.

Multi-frequency Metingen

InBody apparaten maken gebruik van multi-frequentie metingen om het extracellulair water (ECW) en het intracellulair water (ICW) te meten zodat het totale lichaamswater en de lichaamssamenstelling nauwkeurig weergegeven kan worden.

Directe Segmentale Metingen

De directe segmentale meting verdeelt het lichaam in vijf aparte cilinders (rechterarm, linkerarm, rechterbeen, linkerbeen en romp) en meet de impedantie van ieder segment.

8-Punten

Het InBody apparaat maakt gebruik van 8 tactiele elektroden inclusief duimelektroden. Ook starten de InBody tests altijd op hetzelfde punt. Deze dingen zorgen voor een hogere reproduceerbaarheid.

Geen Schattingen

De InBody technologie zorgt voor een nauwkeurige weerspiegeling van de gezondheid van pre-diabetische en diabetische patiënten waardoor er geen behoefte is voor empirische gegevens (veronderstellingen van de lichaamssamenstelling gebaseerd op factoren zoals leeftijd, geslacht of etniciteit).

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over InBody en onze producten?
Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.