MEDISCH

NEFROLOGIE

Detecteer over- en ondervulling om het drooggewicht te optimaliseren en analyseer de lichaamssamenstelling om de voedingsstatus van uw patiënten te verbeteren.

Het objectiveren van de vochtbalans en het verkrijgen van informatie over in de voedingsstatus is essentieel om het drooggewicht en de behandeling van uw patiënt te optimaliseren. De InBody-apparatuur kan deze gegevens op een snelle, eenvoudige, accurate, reproduceerbare en duurzame manier weergeven.

Deze meting is niet-invasief, en kan na de dialysesessie worden uitgevoerd. De uitkomsten zijn niet afhankelijk van empirische gegevens op basis van leeftijd, geslacht of etniciteit, en weerspiegelt daarom de daadwerkelijk gemeten patiënt.

InBody apparaten zijn draagbaar, snel, accuraat en eenvoudig in gebruik met herbruikbare elektroden.

Waarom vertrouwen nefrologen de InBody?

De meetwaarden worden gegenereerd door de 4 kerntechnologieën van InBody die snelle, accurate en reproduceerbare resultaten leveren. Met deze technologieën kunt u erop vertrouwen dat de resultaten de individuele patiënt weerspiegelen.

Directe Segmentmeting

Met directe segmentmeting wordt het lichaam in vijf afzonderlijke cilinders verdeeld en wordt de impedantie voor elk segment apart gemeten. Dit draagt bij aan de meetaccuraatheid.

Multi-frequency Metingen

Met Multi-Frequency kan zowel het extracellulaire water als het totale lichaamswater worden bepaald. Dit maakt een nauwkeurige bepaling mogelijk van het onderscheid tussen intracellulair en extracellulair water.

8-Punts Tactiele Elektrode Systeem

Het 8-Punts Tactiele Elektrode Systeem met duimelektroden biedt hoge reproduceerbaarheid omdat de metingen altijd op hetzelfde anatomische punt beginnen.

Geen Gebruik van Empirische Schattingen

Door deze combinatie van technologieën is het niet nodig om empirische gegevens (aannames voor de lichaamssamenstelling op basis van factoren als leeftijd, geslacht of etniciteit) te gebruiken bij de bepaling van de lichaamssamenstelling.

Verplaatsbaar en Draagbaar

Middels de InBody-kar en/of draagbare koffer kan de InBody van patiënt-naar-patiënt of van afdeling-naar-afdeling verplaatst worden. De bijbehorende InBody batterij zorgt ervoor dat de InBody niet opnieuw opgestart hoeft te worden tijdens de verplaatsing. Indien u van locatie verwisselt kan de InBody opgeborgen worden in de draagtas om het apparaat veilig te vervoeren.

Snel en Makkelijk Uitvoerbaar

Metingen kunnen direct na de dialyse worden uitgevoerd. Het apparaat kan standalone gebruikt worden, en eventueel kunnen de resultaten ook geïntegreerd worden met het EPD. Belangrijkste resultaten worden op het apparaat weergegeven en resultaten kunnen direct geprint worden. Ook kunnen resultaten en ruwe waarden worden weergeven in Excel.

Duurzaam en Economisch

Elektroden kunnen worden hergebruikt, dus geen kosten voor de elektroden. Bij uitzondering, zoals bij patiënten met amputaties kan gekozen worden voor ECG-elektroden.

Contact us