MEDISCH

NEFROLOGIE

Het is moeilijk om nauwkeurig te bepalen welke hoeveelheid vloeistof als overtollig wordt beschouwd. Nefrologen vertrouwen daarom op veranderingen in het lichaamswater om te bepalen hoe vaak ze de dialyse moeten uitvoeren, hoeveel water moet worden uitgefilterd en hoe ze het bloedvolume van hun patiënten op peil kunnen houden. InBody helpt bij het nauwkeurig vaststellen waar de overtollige vloeistof zich bevindt.

InBody apparaten zijn non-invasief en makkelijk in gebruik.

Een InBody test doet u namelijk in minder dan 60 seconden. De InBody gegevens kunnen gebruikt worden om te kijken naar fluctuaties en voor het bepalen van het drooggewicht van de dialyse patiënt. De InBody apparaten worden ook gebruikt om te bepalen waar het overtollige water bij de patiënt zit en om de beweging van het water te volgen. De InBody maakt geen gebruik van empirische gegevens waardoor de gegevens een daadwerkelijke weerspiegeling zijn van de gezondheidsstatus van de patiënt.

Multi-frequency Metingen

InBody apparaten maken gebruik van multi-frequentie metingen om het extracellulair water (ECW) en het intracellulair water (ICW) te meten zodat het totale lichaamswater en de lichaamssamenstelling nauwkeurig weergegeven kan worden.

Directe Segmentale Metingen

De directe segmentale meting verdeelt het lichaam in vijf aparte cilinders (rechterarm, linkerarm, rechterbeen, linkerbeen en romp) en meet de impedantie van ieder segment.

8-Punten

Het InBody apparaat maakt gebruik van 8 tactiele elektroden inclusief duimelektroden. Ook starten de InBody tests altijd op hetzelfde punt. Deze dingen zorgen voor een hogere reproduceerbaarheid.

Geen Schattingen

De InBody technologie zorgt voor een nauwkeurige weerspiegeling van de gezondheid van pre-diabetische en diabetische patiënten waardoor er geen behoefte is voor empirische gegevens (veronderstellingen van de lichaamssamenstelling gebaseerd op factoren zoals leeftijd, geslacht of etniciteit).

Wat is Nefrologie?

Nadat een patiënt dialyse is voorgeschreven door een nefroloog, moet de specialist berekenen hoeveel water uit het lichaam verwijderd moet worden om het drooggewicht van de patiënt te bereiken. In het ideale geval maakt dit gewicht het mogelijk de normale bloeddruk te behouden zonder gebruik te maken van antihypertensiva.

Binnen de nefrologie ligt de nadruk vooral op lichaamswater en dialyse. Dialyse is een behandeling die het bloed van al het overtollige water, gifstoffen en afval filtert en wordt voorgeschreven wanneer de nieren die processen niet meer kunnen uitvoeren. Dialysebehandelingen worden levenslang meerdere keren per week een paar uur achter elkaar uitgevoerd.

Validatie Studie

Bij een groep hemodialysepatiënten met obstructieve slaapapneusyndroom werd gekeken naar hoe zowel compressiekousen (CK) als continue positieve luchtwegdruk (CPAP) hielpen om de nekomtrek, de apnea-hypopnea index (AHI) en de vochtophoping in het lichaam te verbeteren. Na iedere interventie kwam naar voren dat CPAP meer hielp dan CS. CS heeft echter wel geholpen bij het verminderen van AHI door het tegengaan van vochtophoping in de benen en deze binnen het intracellulaire compartiment van de romp te houden. Dit geeft aan dat er een alternatieve behandeling voor hemodialysepatiënten met OSA is.

Studie: Silva (2017) Impact of Compression Stockings vs. Continuous Positive Airway Pressure on Overnight Fluid Shift and Obstructive Sleep Apnea among Patients on Hemodialysis

Contact us