InBody Technologie

Kom meer te weten over de lichaamssamenstellingsanalyse en hoe InBody de bestaande BIA-technologie verbeterde om specialisten te voorzien van nauwkeurige lichaamssamenstellingsanalyses.

https://www.youtube.com/watch?v=4BfKFCOCJe8

ACHTER DE SCHERMEN

Wat is Bio-Elektrische Impedantie Analyse (BIA)?

InBody-toestellen maken gebruik van een methode die Bio-elektrische Impedantie Analyse (BIA) wordt genoemd om de lichaamssamenstelling te meten. Hierbij wordt uw gewicht in verschillende componenten verdeeld zoals vetvrije massa, en vetmassa om gezondheid en voeding te evalueren.

Het menselijk lichaam en de impedantie

Bio-elektrische Impedantie Analyse (BIA) meet de impedantie door stroomwissels door het menselijk lichaam te sturen.

Het Concept van Weerstand

Om u hier een beter beeld van te kunnen vormen, denkt u aan een verkeersstroom. Uw wagen is de spanningsbron of de stroom, en de snelweg waarop u rijdt, is het lichaamsvocht. Als er geen andere wagens zouden zijn, zou u de snelweg kunnen afschuimen, net als wanneer het menselijk lichaam uit enkel en alleen water zou bestaan, dan zou er ook geen weerstand zijn.
Maar water is niet het enige element in het menselijk lichaam, net zoals u niet de enige wagen op de snelweg bent. Hoe meer wagens er op de snelweg rijden, hoe langer het duurt voordat u verder kan, want dit zorgt voor weerstand. Andere elementen zoals vet, spiermassa, beenderen en mineralen zorgen voor weerstand voor de elektrische stroom die door uw lichaam gaat.
Bij BIA geldt: hoe meer water in uw lichaam, hoe minder weerstand. De spieren in uw lichaam bevatten vocht, maar vet niet, dus hoe meer spiermassa, hoe meer lichaamsvocht. En hoe meer lichaamsvocht, hoe minder weerstand voor de elektrische stroom

Het Concept van Reactantie

Reactantie, ook bekend als capacitieve weerstand, is de oppositie aan de stroming van de elektrische stroom van dat moment veroorzaakt door elektrische capaciteit. Schijnweerstand helpt bij het meten van het vermogen van de cellen om energie op te slaan en is een indirecte meting van de kracht en integriteit van de cel.

Samengevat

Impedantie is de vectorsom van weerstand en schijnweerstand en is de meting waarvan BIA-toestellen gebruik maken om uw lichaamssamenstelling te bepalen. BIA maakt gebruik van een cilinder model voor de relatie tussen impedantie en een menselijk lichaam.

 

Impedantie wordt berekend op basis van de volgende twee formules:

  1. Bereken het volume van een cilinder (volume = lengte x oppervlakte)
  2. Kenmerk van impedantie: impedantie is omgekeerd evenredig met de cross-sectionele oppervlakte en recht evenredig met de lengte.

We kennen de lengte en de impedantie van de cilinder, dus we kunnen het volume meten van het totale lichaamsvocht.

Voor het menselijk lichaam is dezelfde formule van toepassing, waarbij de lengte gelijk is aan de lengte van de persoon. Dus kunnen we het volume van het totaal lichaamsvocht berekenen met enkel de impedantie en de lengte van de individuen. Daarom is het ook noodzakelijk om te beschikken over een nauwkeurige meting van de lengte.

De Geschiedenis van BIA-Technologie

1969 - Hoffer and the Impedance Index

In 1969 voerde Hoffer een reeks experimenten uit om te bewijzen dat het totaal lichaamsvocht en de biologische impedantie sterk gecorreleerd waren, door te suggereren dat de impedantiemeting gebruikt kon worden om het totaal lichaamsvocht te bepalen. Hij toonde aan dat de lengte in het kwadraat gedeeld door de impedantie sterk gecorreleerd was met het totaal lichaamsvocht.

Hoffer nam impedantiemetingen van de rechterhelft van het lichaam, waaronder de rechterarm, de romp en het rechterbeen. De waarde in het kwadraat gedeeld door de impedantie gaf een correlatiecoëfficiënt van 0,92 met een totaal lichaamsvocht hoger dan andere indexen die ook rekening houden met het lichaamsgewicht. De vergelijking die Hoffer bewees is de impedantie-index die vandaag gebruikt wordt in de BIA.

Image Credit: RJL Systems

1979 - RJL Systems and the first impedance meter

In 1979 commercialiseerde RJL Systems de impedantiemeter voor de eerste keer en de BIA-methode begon aan populariteit te winnen. Het apparaat kon de impedantie meten door elektroden te bevestigen aan de achterkant van de rechterhand en bovenop de rechtervoet van een patiënt en zo een stroom van 50kHz door de rechterhelft van het lichaam te sturen.

Voordien kon de lichaamssamenstelling enkel gemeten worden door meten met een schuifmaat of onderwaterweging. Dergelijke methoden moesten worden uitgevoerd door deskundigen en de installatie was niet eenvoudig. Ook konden slechts bepaalde soorten patiënten hier voordeel uit halen. BIA was echter eenvoudig, snel, goedkoper en minder intrusief. Daarom begonnen heel wat onderzoekers naar lichaamssamenstelling, voedingsdeskundigen en medische specialisten gebruik te maken van BIA.

1980's - Discovering limitations to BIA with empirical data

Onderzoek door Lukaski, Segal en andere geleerden versnelde de evolutie van BIA. Studies toonden aan dat BIA sterk gecorreleerd was met gouden standaardmethoden als onderwaterweging en DEXA. Maar de technische beperkingen van BIA begonnen aan het licht te komen eind jaren 80.

Een van de beperkingen was dat BIA ervan uitging dat het menselijk lichaam cilindervormig is en gebruik maakte van één enkele frequentie (50 kHz). Dit klopte misschien wel voor patiënten met een standaard lichaamstype, maar het was geen nauwkeurige berekening voor andere populaties. Dus kwamen onderzoekers met verschillende vergelijkingen naast de impedantie index om de technische beperkingen van BIA op te vangen en nauwkeuriger resultaten te behalen voor groepen van patiënten van verschillende leeftijden, geslacht, enz.

1980's - Lukaski and Kushner develop empirical equations

Om tot nauwkeurigere resultaten komen, kwamen onderzoekers met empirische vergelijkingen die gebruik maakten van empirische gegevens zoals geslacht en leeftijd om de lichaamssamenstelling van een persoon te berekenen.

Empirische gegevens is kennis opgedaan door middel van observeren en experimenteren. Door gegevens te verzamelen over een proefpopulatie die (hopelijk) de variatie van de gehele populatie vertegenwoordigt, proberen onderzoekers een trend af te leiden die gebruikt zou kunnen worden om resultaten te voorspellen. Onderzoekers vinden deze trends in spier- en vetmassa in de lichaamssamenstelling; ze maken gebruik van deze gegevens om de lichaamssamenstelling te voorspellen op basis van specifieke variabelen (leeftijd, geslacht, etniciteit, enz.)

In 1986 maakte Lukaski gebruik van de gepubliceerde vergelijkingen die gebruik maken van de impedantie index, lichaamsgewicht en schijnweerstand; en in 1986 publiceerde Kushner vergelijkingen die gebruik maken van de impedantie index, lichaamsgewicht en geslacht.

Hoewel empirische inschattingen u een nauwkeurige inschatting van de lichaamssamenstelling van een gemiddelde gebruiker kunnen geven, zijn er aanzienlijke problemen bij het gebruik hiervan voor medische doeleinden.

Stel dat er een toestel is dat gebruik maakt van een empirische vergelijking om het totale lichaamsvocht te berekenen. En er zijn twee personen met dezelfde hoeveelheid vetvrije massa, maar één van hen is 30 jaar oud en de andere is 40 jaar oud. Hoewel ze over dezelfde hoeveelheid vetvrije massa beschikken, berekenen de empirische vergelijkingen dat deze twee mensen 0,8l verschil hebben in hun totaal lichaamsvocht alleen omwille van hun leeftijdsverschil, wat niet correct noch nauwkeurig is.

1980's - Home-use BIA devices

Omwille van de technologische beperkingen werden de BIA-toestellen meer privé gebruikt dan in de ziekenhuizen. Aan het einde van de jaren 80 brachten Japanse fabrikanten verschillende soorten toestellen op de markt voor het bepalen van de lichaamssamenstelling, gebaseerd op BIA, die eenvoudig door het grote publiek gebruikt konden worden. Sommige toestellen maten de impedantie tussen twee voeten wanneer de gebruiker op de weegschaal staat, andere maten de impedantie tussen twee handen door het toestel vast te houden.

1992 - Kushner and the proposal of multi-frequencies with segmental analysis

Aangezien de onnauwkeurigheid van BIA te wijten is aan technische beperkingen, werd door velen geargumenteerd dat dit voor verbetering vatbaar was. In 1992 beweerde Kushner dat het menselijk lichaam bestaat uit vijf cilinders (rechterarm, linkerarm, romp, rechterbeen, linkerbeen) in plaats van één.

Terwijl de ledematen de totale impedantie beïnvloeden, heeft de romp, die de grootste doorsnede heeft, maar weinig invloed op de impedantie. Maar omdat de romp 50% van de totale vetvrije massa uitmaakt, benadrukt Kushner dat het meten van de impedantie van de romp afzonderlijk zeer belangrijk zou zijn.

Het meten van de totale impedantie alleen zou niet voldoende zijn, maar alle vijf delen moeten afzonderlijk worden gemeten op verschillende frequenties, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen extracellulair en intracellulair vocht. Met andere woorden: de technische beperkingen van BIA moeten worden opgevangen door het meten van verschillende delen op verschillende frequenties.

1996 - Dr. Cha creates the InBody body composition analyzer

In 1996 ontwikkelde Dr. Kichul Cha, student bio-ingenieur aan Harvard Medical School, het eerste 8-punts tactiele elektrode systeem ter wereld met rechtstreekse gesegmenteerde analyse die de impedantie meet voor de vijf verschillende lichaamsdelen op meerdere frequenties.

Het meten van de impedantie door stroom van verschillende frequenties door de vijf delen van het lichaam te sturen zorgde voor een afzonderlijke impedantiemeting. Bovendien kon zo de impedantie van de romp afzonderlijk gecontroleerd worden. Dit leverde zeer nauwkeurige resultaten op zonder gebruik te maken van empirische gegevens. Zo werden de InBody lichaamssamenstellingsanalysatoren een nauwkeurig medisch apparaat. Impedantiewaarden voor alle cilinders zijn terug te vinden op de InBody Resultatenfiche.

Heel wat BIA-producten geven vandaag de spiermassa voor elk onderdeel van het lichaam. Maar de meeste van dergelijke producten kunnen geen segmentale impedantiemetingen doen, en dan hebben we het specifiek over de impedantie van de romp. Maar op een InBody Resultatenfiche ziet u de impedantiewaarden van alle vijf onderdelen van het lichaam, waaronder de romp, met gebruik van zowel hoge als lage frequenties.

Revolutionaire BIA-technologie van InBody

De medische InBody lichaamssamenstellingsanalysatoren baseren zich op vier technologische mijlpalen om uiterst nauwkeurige en precieze resultaten op te leveren die sterk gecorreleerd zijn met gouden standaardmethoden.

8-Puntige Elektrode Systeem

Wanneer de impedantie wordt gemeten met behulp van elektroden, treedt contactweerstand op. InBody pakt contactweerstand aan door het strategisch plaatsen van elektroden om de impedantie in het lichaam nauwkeurig te meten.

Direct Segmentale Metingen

InBody levert afzonderlijke metingen voor elk van de 5 cilinders van het lichaam (linkerarm, rechterarm, linkerbeen, rechterbeen en romp) om nauwkeurige gegevens te leveren.

Meerdere Frequenties

InBody maakt gebruik van verschillende stromen op verschillende frequenties om de meest precieze analyse van het lichaamsvocht te leveren.

Geen empirische schattingen voor de meting

Er worden geen empirische inschattingen gebruikt om uw lichaamssamenstelling te berekenen. InBody meet uw impedantie onafhankelijk, zodat uw resultaten niet worden beïnvloed door uw leeftijd, etniciteit of geslacht.
BIA Tech Problem

Als de startpositie van de meting verandert, verandert ook de impedantie en zorgt dit voor fouten.

InBody Solution

8-punts Tactiele Elektrode Systeem met Duim Elektroden

8-Point Tactile Electrode System with Thumb Electrodes

Als het menselijk lichaam in aanraking komt met een elektrode, treedt contactweerstand op. Bij het meten van de weerstand in het menselijk lichaam is het belangrijk om deze contactweerstand te controleren.

Wanneer een InBody gebruiker de handelektrode vasthoudt, worden de ergonomische eigenschappen van het menselijk lichaam ten volle benut, wordt er stroom vanuit de elektrode door het lichaam gestuurd en wordt het voltage gemeten aan de elektrode die door de duim wordt aangeraakt.

Aangezien de meting steeds op dezelfde plaats op de pols gebeurt, biedt dit ontwerp een hoogwaardige reproduceerbaarheid. Nauwkeurige meting wordt mogelijk gemaakt aangezien er geen contactweerstand van de huid meespeelt, geen rekening houdend met de contactpunten op de hand.

De voetelektrode werkt op dezelfde manier, waarbij stroom vanuit de elektrode op de voorkant van de voetzool wordt uitgezonden en het voltage wordt gemeten aan de elektrode op de achterkant van de voetzool. De meting gebeurt steeds ter hoogte van de enkel.

De methode met de 8-punts aanraak elektrode waarbij de duim elektrode wordt gebruikt is een unieke optie van de InBody toestellen die zorgt voor een uitzonderlijk hoge reproduceerbaarheid graad in resultaten.

De methode met de 8-punts aanraakelektrode waarbij de duimelektrode wordt gebruikt is een unieke optie van de InBody toestellen die zorgt voor een uitzonderlijk hoge reproduceerbaarheidsgraad in resultaten.

De 8 contactpunten komen van de twee duimelektroden, twee handpalmelektroden, twee voetzoolelektroden en twee hielelektroden.

Het anatomisch ontwerp van de handelektroden zorgt ervoor dat ze in een eenvoudige positie kunnen worden vastgehouden, die gemakkelijk te reproduceren is. Door gebruik te maken van een voltageduimelektrode zijn we zeker dat de stroommeting steeds aan de pols begint; dezelfde meetwaarden worden weergegeven, zelfs als de patiënt de elektrode of de contactpunten op de hand in een andere positie vasthoudt.

Producten van concurrenten die deze technologie nabootsen hebben meestal geen duim elektrode, maar hebben een startknop voor de meting in de plaats. In dit geval hebben zowel de stroom electrode als de voltage-elektrode contact met de handpalm en daarom is het startpunt van de meting niet steeds hetzelfde als de elektrode in verschillende posities wordt vastgehouden.

BIA Tech Probleem

Traditionele BIA ziet het menselijk lichaam als één cilinder. Maar de romp van het lichaam moet afzonderlijk gemeten worden, want zelfs een foutje van 1-2 ohm in de meting kan leiden tot een substantiële fout in de metingen van het totaal lichaamsvocht.

InBody Solution

Rechtstreekse segmentale multi-frequentie bio-elektrische impedantie analyse (DSM-BIA) ziet het menselijk lichaam als vijf cilinders: linkerarm, rechterarm, linkerbeen, rechterbeen en romp. InBody levert onafhankelijke metingen voor elke cilinder om nauwkeurige metingen te bieden voor het hele lichaam.

Rechtstreekse segmentale multi-frequentie bio-elektrische impedantie analyse

Traditionele BIA-systemen beschouwen het menselijk lichaam als één enkele cilinder van water, waarbij de impedantie van het volledige lichaam wordt gebruikt om het totale lichaamsvocht te berekenen.

Deze methode heeft echter een aantal gebreken:

  • Ze gaat ervan uit dat de verdeling van vetvrije massa en lichaamsvet constant is over alle segmenten van het lichaam.
  • De vorm & lengte van armen, benen en romp verschillen, dus kan het lichaam niet als één cilinder worden beschouwd, maar bestaat het uit vijf verschillende delen.
  • Impedantie is gebaseerd op lengte en cross-sectionele oppervlakte, dus is de berekening van TLV onnauwkeurig omdat elk segment van het lichaam een andere lengte en cross-sectionele oppervlakte heeft.

Een van de grootste problemen bij de methode met één cilinder is het gebrek aan rompmeting. De romp heeft de kleinste lengte en de grootste cross-sectionele oppervlakte, wat resulteert in een erg lage impedantie (meestal 10-40 ohm). Maar de romp vormt 50% van de vetvrije massa van een persoon.

Bij een impedantiemeting van het gehele lichaam, wordt geen rekening gehouden met de impedantie van de romp en dus wordt de wijziging van de impedantie in de romp onderschat. Een wijziging van meer dan 5 ohm in de rompimpedantie is eigenlijk een enorm verschil, maar dit wordt weergegeven als een verschil van minder dan 1% in de impedantiemeting van het volledige lichaam.

Met andere woorden, als de impedantie van de romp niet afzonderlijk wordt gemeten, kan deze over het hoofd worden gezien. Aangezien de romp instaat voor meer dan de helft van ons lichaamsgewicht, kunnen we stellen dat een impedantiemeting van het hele lichaam geen rekening houdt met de helft van ons volledige lichaam.

Aangezien de romp meer vocht en spieren bevat dan onze ledematen, kan 1 ohm impedantie in de romp totaal ander gevolgen hebben dan 1 ohm impedantie in de ledematen. Aangezien elke ohm een grote hoeveelheid vetvrije massa vertegenwoordigt, kan een verschil van slechts 1-2 ohm al leiden tot grote fouten in de bepaling van het TLV.

Sommige BIA-toestellen meten enkel de impedantiewaarden van twee cilinders en schatten zo de rest in. Bij BIA-weegschalen worden alleen de waarden van uw benen gemeten. Bij BIA-handtoestellen worden alleen de waarden van uw handen gemeten. Sommige BIA-toestellen waarvan beweerd wordt dat ze het volledige lichaam meten, meten enkel een arm en een been en schatten de rest van het lichaam in.

Bij gebruik van een BIA-toestel is het belangrijk een toestel te vinden dat effectief de romp afzonderlijk meet, en dus niet de waarden inschat zoals ze zouden kunnen zijn. Anders kunnen de inschattingen leiden tot grote fouten in het totale lichaamsvocht en op hun beurt ook in de vetvrije massa.

Bij InBody wordt er niet geschat dankzij de Rechtstreekse Segmentale Multi-frequentie BIA, wat eenvoudigweg betekent dat elk segment van uw lichaam (rechterarm, linkerarm, romp, rechterbeen, linkerbeen) afzonderlijk wordt gemeten met verschillende frequenties.

BIA Tech Probleem

De meeste BIA-toestellen maken gebruik van slechts één frequentie op 50 kHz om het totale lichaamsvocht te meten. Aangezien frequenties van 50 kHz of lager nauwelijks doorheen het celmembraan geraken, waren nauwkeurige metingen van de impedantie in het intracellulair vocht onmogelijk. Het nauwkeurig kunnen meten van intracellulair versus extracellulair vocht is belangrijk voor patiënten van nefrologie of in revalidatie.

InBody Oplossing

InBody maakt gebruik van verschillende hoge en lage frequenties om intracellulair en extracellulair vocht te meten voor de meest precieze analyse van het totale lichaamsvocht. Het gebruik van meerdere frequenties zorgt ervoor dat InBody-toestellen voldoende nauwkeurig zijn om te gebruiken in de medische sector.

Multi Frequentie

De eerste BIA-toestellen maakten enkel gebruik van de 50 kHz frequentie om het totale lichaamsvocht te berekenen. Vocht wordt over heel het lichaam opgeslagen en het totale lichaamsvocht (TLV) kan in 2 compartimenten worden opgesplitst:

  1. Intracellulair vocht (ICV) – binnenin de cellen van spieren, beenderen, organen, enz.
  2. Extracellulair vocht (ECV) – vocht in het bloed & interstitiële vloeistoffen

Maar 50 kHz of lager geraakt amper doorheen het celmembraan en geeft dus geen nauwkeurige meting van het intracellulair vocht. Daarom moest het intracellulair vocht ingeschat worden door het proportioneel te berekenen op basis van het extracellulair vocht.

De inschatting van intracellulair vocht was mogelijk omdat de typische verhouding van intracellulair vocht tot extracellulair vocht ongeveer 3:2 bedraagt. Maar ouderen en zwaarlijvige patiënten die nood hebben aan een analyse van hun lichaamssamenstelling hebben meestal een hoge verhouding van extracellulair vocht, waardoor de 3:2 verhouding teniet wordt gedaan.

Wanneer dus bij het meten van patiënten het intracellulair vocht wordt ingeschat op basis van het extracellulair vocht met een verhouding van 3:2 zou dit kunnen resulteren in een ernstige fout.

InBody maakt gebruik van verschillende stromen op verschillende frequenties om de meest precieze analyse van het lichaamsvocht te leveren. Elektrische stroom dringt anders door, afhankelijk van de frequentie. Sommige frequenties zijn beter geschikt voor het meten van lichaamsvocht buiten de cellen, terwijl andere doorheen de celmembranen kunnen dringen om het totale lichaamsvocht te meten.

Met andere woorden, een stroom met hoge frequentie kan door het celmembraan heen dringen, waardoor het mogelijk is om zowel het intracellulair als het extracellulair vocht te meten. Omgekeerd geraakt een stroom met lage frequentie nauwelijks doorheen het celmembraan. Het stroomt dus meestal door extracellulair vocht waardoor het extracellulaire vocht wordt gemeten.

InBody kan zowel intracellulair als extracellulair vocht meten omdat het gebruik maakt van meerdere frequenties tussen 1kHz en 1MHz.

Aangezien de penetratiegraad doorheen het celmembraan afhankelijk is van de frequentie, kan intracellulair vocht verkregen worden door rechtstreekse meting in plaats van op een veronderstelling af te gaan. Het gebruik van meerdere frequenties levert een veel gedetailleerdere analyse van de individuele lichaamssamenstelling.

Oedeem index en andere cijfers kunnen bekomen worden door het differentiëren van intracellulair en extracellulair vocht. Hierdoor kan de lichaamssamenstelling analysator gebruikt worden in de nefrologie en de revalidatie.

BIA Tech Problem

Empirische vergelijkingen werden gecreëerd en gebruikt ter compensatie van het gebrek aan de impedantie van de romp (als gevolg van de impedantiemeting over het hele lichaam). Deze empirische vergelijkingen maken gebruik van gegevens zoals leeftijd, geslacht en etniciteit om de lichaamssamenstelling van een gebruiker te berekenen in plaats van de lichaamssamenstelling van een persoon te meten.

InBody Solution

Er worden geen empirische inschattingen of vergelijkingen gebruikt om uw lichaamssamenstelling te berekenen. InBody meet uw impedantie onafhankelijk, zodat uw resultaten niet worden beïnvloed door uw leeftijd, etniciteit of geslacht.

Geen Inschattingen of Empirische Vergelijkingen

BIA-toestellen gebruiken meestal empirische vergelijkingen om de lichaamssamenstelling van een gebruiker te berekenen omdat de meeste BIA-toestellen gebruik maken van de impedantie van het volledige lichaam. Deze vergelijkingen compenseren het gebrek aan de meting van de impedantie van de romp door empirische data te verwerken zoals leeftijd en geslacht.

Empirische vergelijkingen kunnen een ietwat nauwkeurige inschatting geven van de lichaamssamenstelling van een gebruiker als de gebruiker een typische lichaamsvorm heeft voor zijn/haar specifieke leeftijd, geslacht en etniciteit. Deze vergelijkingen houden rekening met het feit dat naarmate een persoon veroudert, zijn/haar spiermassa waarschijnlijk afneemt en dat mannen meestal meer spiermassa hebben dan vrouwen.

Maar het verwerken van gegevens in een vergelijking betekent daarom nog niet dat uw specifieke lichaamssamenstelling wordt gemeten. Wat als u een oudere vrouwelijke bodybuilder bent? In realiteit heeft u waarschijnlijk meer spiermassa dan anderen van uw leeftijd en geslacht, maar de empirische inschattingen berekenen dit anders.

Het probleem met empirische inschattingen is dat u wordt ingedeeld in een vooraf opgestelde vergelijking die inschat wat uw lichaamssamenstelling is. Uw resultaten zijn steeds vooraf bepaald, ongeacht uw effectieve lichaamssamenstelling.

Hier volgt een voorbeeld van een empirische vergelijking gecreëerd door Lukaski in 1988 waarbij gebruik wordt gemaakt van lichaamsgewicht, impedantie, leeftijd en geslacht om het totale lichaamsvocht te berekenen:

TLV = 0,377 H2/R + 0,14 gewicht-0,08 leeftijd + 2,9 geslacht + 4,65

InBody hoeft geen gebruik te maken van empirische vergelijkingen voor het berekenen van uw resultaten omdat InBody lichaamssamenstellingsanalysatoren uw gehele lichaam opmeten in 5 cilinders, waardoor u een aparte meting krijgt voor uw romp. Uw lichaamssamenstelling wordt enkel bepaald door gebruik te maken van de impedantiewaarden van elk van de vijf lichaamssegmenten en uw lengte.

U krijgt dezelfde metingen van lichaamssamenstelling voor spiermassa, vetmassa, enz. of de gebruiker nu wordt ingevoerd als mannelijk of vrouwelijk, want InBody meet uw lichaam voor uzelf.

Hoe kan u bepalen of uw BIA-toestel gebruik maakt van empirische inschattingen? Probeer een gebruiker tweemaal te testen met een wijziging in leeftijd of geslacht.

Als het toestel twee verschillende resultaten oplevert, maakt het gebruik van empirische schattingen. Deze BIA-toestellen zijn zo geprogrammeerd dat ze altijd de gegevens weergeven die aantonen dat mannen meer spiermassa hebben dan vrouwen – ongeacht de realiteit.

Sterke correlatie met Gouden Standaardmethoden

Dankzij deze technologie is InBody een van de meest nauwkeurige BIA-apparaten op de markt geworden en is gebleken dat het een hoge correlatie heeft van 0,99 met DEXA voor vetvrije massa in een populatie van volwassenen.

Bent u geïnteresseerd om meer te weten te komen over hoe InBody in uw praktijk kan passen?

InBody toestellen worden gebruikt door artsen en gezondheidsspecialisten over de hele wereld om hun patiënten resultaten te geven waarop ze kunnen vertrouwen en die ze kunnen opvolgen.

Neem contact op