Skip to main content

InBody Technologie

Kom meer te weten over de lichaamssamenstellingsanalyse en hoe InBody de bestaande BIA-technologie verbeterde om specialisten te voorzien van nauwkeurige lichaamssamenstellingsanalyses.

https://www.youtube.com/watch?v=4BfKFCOCJe8

ACHTER DE SCHERMEN

Wat is Bio-Elektrische Impedantie Analyse (BIA)?

InBody-toestellen maken gebruik van een methode die Bio-elektrische Impedantie Analyse (BIA) wordt genoemd om de lichaamssamenstelling te meten. Hierbij wordt uw gewicht in verschillende componenten verdeeld zoals vetvrije massa, en vetmassa om gezondheid en voeding te evalueren.

Het menselijk lichaam en de impedantie

Bio-elektrische Impedantie Analyse (BIA) meet de impedantie door stroomwissels door het menselijk lichaam te sturen.

Het Concept van Weerstand

Om u hier een beter beeld van te kunnen vormen, denkt u aan een verkeersstroom. Uw wagen is de spanningsbron of de stroom, en de snelweg waarop u rijdt, is het lichaamsvocht. Als er geen andere wagens zouden zijn, zou u de snelweg kunnen afschuimen, net als wanneer het menselijk lichaam uit enkel en alleen water zou bestaan, dan zou er ook geen weerstand zijn.
Maar water is niet het enige element in het menselijk lichaam, net zoals u niet de enige wagen op de snelweg bent. Hoe meer wagens er op de snelweg rijden, hoe langer het duurt voordat u verder kan, want dit zorgt voor weerstand. Andere elementen zoals vet, spiermassa, beenderen en mineralen zorgen voor weerstand voor de elektrische stroom die door uw lichaam gaat.
Bij BIA geldt: hoe meer water in uw lichaam, hoe minder weerstand. De spieren in uw lichaam bevatten vocht, maar vet niet, dus hoe meer spiermassa, hoe meer lichaamsvocht. En hoe meer lichaamsvocht, hoe minder weerstand voor de elektrische stroom

Het Concept van Reactantie

Reactantie, ook bekend als capacitieve weerstand, is de oppositie aan de stroming van de elektrische stroom van dat moment veroorzaakt door elektrische capaciteit. Schijnweerstand helpt bij het meten van het vermogen van de cellen om energie op te slaan en is een indirecte meting van de kracht en integriteit van de cel.

Samengevat

Impedantie is de vectorsom van weerstand en schijnweerstand en is de meting waarvan BIA-toestellen gebruik maken om uw lichaamssamenstelling te bepalen. BIA maakt gebruik van een cilinder model voor de relatie tussen impedantie en een menselijk lichaam.

 

Impedantie wordt berekend op basis van de volgende twee formules:

  1. Bereken het volume van een cilinder (volume = lengte x oppervlakte)
  2. Kenmerk van impedantie: impedantie is omgekeerd evenredig met de cross-sectionele oppervlakte en recht evenredig met de lengte.

We kennen de lengte en de impedantie van de cilinder, dus we kunnen het volume meten van het totale lichaamsvocht.

Voor het menselijk lichaam is dezelfde formule van toepassing, waarbij de lengte gelijk is aan de lengte van de persoon. Dus kunnen we het volume van het totaal lichaamsvocht berekenen met enkel de impedantie en de lengte van de individuen. Daarom is het ook noodzakelijk om te beschikken over een nauwkeurige meting van de lengte.

De Geschiedenis van BIA-Technologie

Revolutionaire BIA-technologie van InBody

De medische InBody lichaamssamenstellingsanalysatoren baseren zich op vier technologische mijlpalen om uiterst nauwkeurige en precieze resultaten op te leveren die sterk gecorreleerd zijn met gouden standaardmethoden.

8-Puntige Elektrode Systeem

Wanneer de impedantie wordt gemeten met behulp van elektroden, treedt contactweerstand op. InBody pakt contactweerstand aan door het strategisch plaatsen van elektroden om de impedantie in het lichaam nauwkeurig te meten.

Direct Segmentale Metingen

InBody levert afzonderlijke metingen voor elk van de 5 cilinders van het lichaam (linkerarm, rechterarm, linkerbeen, rechterbeen en romp) om nauwkeurige gegevens te leveren.

Meerdere Frequenties

InBody maakt gebruik van verschillende stromen op verschillende frequenties om de meest precieze analyse van het lichaamsvocht te leveren.

Geen empirische schattingen op meetwaarden

De informatie over leeftijd en geslacht wordt alleen gebruikt om referentiebereiken of scores te geven op basis van statistische gegevens en heeft geen invloed op de gemeten waarden van de lichaamssamenstelling.

8-Point Tactile Electrode System with Thumb Electrodes

BIA Tech Problem

Als de startpositie van de meting verandert, verandert ook de impedantie en zorgt dit voor fouten.

InBody Solution

8-punts Tactiele Elektrode Systeem met Duim Elektroden

Rechtstreekse segmentale multi-frequentie bio-elektrische impedantie analyse

BIA Tech Probleem

Traditionele BIA ziet het menselijk lichaam als één cilinder. Maar de romp van het lichaam moet afzonderlijk gemeten worden, want zelfs een foutje van 1-2 ohm in de meting kan leiden tot een substantiële fout in de metingen van het totaal lichaamsvocht.

InBody Solution

Rechtstreekse segmentale multi-frequentie bio-elektrische impedantie analyse (DSM-BIA) ziet het menselijk lichaam als vijf cilinders: linkerarm, rechterarm, linkerbeen, rechterbeen en romp. InBody levert onafhankelijke metingen voor elke cilinder om nauwkeurige metingen te bieden voor het hele lichaam.

Multi Frequentie

BIA Tech Probleem

De meeste BIA-toestellen maken gebruik van slechts één frequentie op 50 kHz om het totale lichaamsvocht te meten. Aangezien frequenties van 50 kHz of lager nauwelijks doorheen het celmembraan geraken, waren nauwkeurige metingen van de impedantie in het intracellulair vocht onmogelijk. Het nauwkeurig kunnen meten van intracellulair versus extracellulair vocht is belangrijk voor patiënten van nefrologie of in revalidatie.

InBody Oplossing

InBody maakt gebruik van verschillende hoge en lage frequenties om intracellulair en extracellulair vocht te meten voor de meest precieze analyse van het totale lichaamsvocht. Het gebruik van meerdere frequenties zorgt ervoor dat InBody-toestellen voldoende nauwkeurig zijn om te gebruiken in de medische sector.

Geen Schattingen of Empirische Vergelijkingen op Gemeten Waarden

BIA Tech Problem

Historisch gezien leunde de technologie voor bio-elektrische impedantieanalyse (BIA) sterk op de impedantie van het hele lichaam met behulp van een enkele lage frequentie, waardoor statistische aanpassingen nodig waren op basis van factoren zoals leeftijd, geslacht en andere variabelen om nauwkeurigere resultaten te verkrijgen. InBody heeft een systeem geïntroduceerd dat gebruik maakt van metingen met gelijktijdige multifrequenties tot 3 MHz, directe segmentale metingen, vooral op het gebied van de romp, en een 8-punts tactiele elektrodensysteem met duimelektroden.

InBody Solution

De benadering van InBody voor het bepalen van de gemeten waarden van de lichaamssamenstelling is uitsluitend gebaseerd op individuele metingen, in plaats van op empirische schattingen van populatiegebaseerde gegevens. De informatie over leeftijd en geslacht wordt alleen gebruikt om referentiebereiken of scores te geven op basis van statistische gegevens en heeft geen invloed op de gemeten waarden van de lichaamssamenstelling. InBody maakt geen gebruik van empirische schattingen of statistische aanpassingen op gemeten waarden.

Sterke correlatie met Gouden Standaardmethoden

Dankzij deze technologie is InBody een van de meest nauwkeurige BIA-apparaten op de markt geworden en is gebleken dat het een hoge correlatie heeft van 0,99 met DEXA voor vetvrije massa in een populatie van volwassenen.

Bent u geïnteresseerd om meer te weten te komen over hoe InBody in uw praktijk kan passen?

InBody toestellen worden gebruikt door artsen en gezondheidsspecialisten over de hele wereld om hun patiënten resultaten te geven waarop ze kunnen vertrouwen en die ze kunnen opvolgen.

Neem contact op