Diabetes

Ontwikkel effectieve behandelings- en preventiestrategieën

Get Started

De InBody biedt nauwkeurige en objectieve metingen om de lichaamssamenstelling van uw patiënt te beoordelen. Inzicht in de lichaamssamenstelling wordt gebruikt om het risico van een patiënt op diabetes of andere chronische ziekten te begrijpen, omdat deze aandoeningen in verband staan met een uitgebalanceerde lichaamssamenstelling.

In maximaal 90 seconden levert een InBody meting een uitgebreid resultatenblad met parameters die geregeld gemonitord moeten worden bij patiënten met (pre-)diabetes.

  • Objectiveer spiermassa, vetmassa, visceraal vet en vocht om risico’s op ziekten en complicaties te beoordelen.
  • Monitor de resultaten van interventies die gericht zijn op het verbeteren van de bloedglucose en het voorkomen van verslechtering van complicaties gerelateerd aan diabetes.
  • Motiveer uw patiënten bij het behalen van hun doelen.
GEVAAR VAN OVERTOLLIG VET

“Visceral fat plays a key role in the development of metabolic and cardiovascular disease…”

Kang et al., 2015
VOCHT DISBALANS VOOR DIABETISCHE TOESTAND

“…diabetic peritoneal dialysis patients do appear to have increased extracellular fluid compared to their nondiabetic counterparts.”

Davenport & Willicombe, 2009
VOORDELEN VAN BIA IN DE DIABETES POPULATIE

“The evaluation of changes in body fat depots by bioelectrical impedance conveys additional information over changes in standard anthropometric indices…in predicting changes in the glycemic control and lipid levels in patients with type 2 diabetes.”

Hancu & Radulian, 2016

ACCURAAT, SNEL EN ECONOMISCH

Waarom (diabetes) professionals InBody vertrouwen?

De meetwaarden worden verkregen door gebruik te maken van de 4 kerntechnologieën van InBody, die snelle, accurate en reproduceerbare resultaten leveren. Met deze technologieën kunt u erop vertrouwen dat de resultaten de individuele cliënt weerspiegelen.

DIRECTE SEGMENTMETING

Met de directe segmentmeting wordt het lichaam in vijf afzonderlijke cilinders verdeeld en wordt de impedantie voor elk segment apart gemeten. Dit draagt bij aan de accuraatheid van de resultaten.

MULTI-FREQUENTIE METINGEN

Met Multi-Frequentie kan zowel het extracellulaire water als het totale lichaamswater worden bepaald. Dit maakt een nauwkeurige bepaling mogelijk van het totale lichaamswater ook bij een afwijkende vochtbalans.

8-PUNTS TACTIELE ELEKTRODE SYSTEEM

Het 8-Punts Tactiele Elektrode Systeem met duimelektroden zorgt voor een hoge reproduceerbaarheid, omdat de metingen altijd op hetzelfde anatomische punt beginnen.

GEEN GEBRUIK VAN EMPIRISCHE SCHATTINGEN

Door de combinatie van de eerder genoemde technologieën is het niet nodig om empirische gegevens (aannames voor de lichaamssamenstelling op basis van factoren als leeftijd, geslacht of etniciteit) te gebruiken bij de bepaling van de lichaamssamenstelling.

SNEL EN MAKKELIJK UITVOERBAAR

Met een duur van maximaal 90 seconden kunnen metingen makkelijk tijdens een consult worden uitgevoerd. De belangrijkste resultaten worden op het apparaat weergegeven en resultaten kunnen direct worden bekeken op een computer of worden geprint.

DUURZAAM EN ECONOMISCH

Elektroden kunnen worden hergebruikt, dus geen extra kosten voor de elektroden.

Contact us