Skip to main content

DIABETES

Ontwikkel effectieve behandelings- en preventiestrategieën

InBody is een waardevol hulpmiddel voor artsen, waarmee ze gemakkelijk hun patiënten met overgewicht of met risico op diabetes kunnen monitoren. De InBody technologie biedt nauwkeurige metingen voor de lichaamssamenstelling via de vier kerntechnologieën. Die informatie wordt vervolgens vertaald in bruikbare resultaten zoals lichaamsvetpercentage, totaal lichaamswater, vetvrije massa en visceraal vetgebied. Het visceraal vetgebied heeft een belangrijke bijdrage aan diabetici vanwege de associatie tussen hoge visceraal vetniveaus en diabetes.

Wat is Diabetes?

Diabetes is een levenslange aandoening die ervoor zorgt dat iemands bloedsuikerspiegel te hoog wordt.

Er zijn 2 hoofdtypen diabetes:

  • diabetes type 1 – waarbij het immuunsysteem van het lichaam de cellen aanvalt en vernietigt die insuline produceren
  • diabetes type 2 – waarbij het lichaam niet genoeg insuline aanmaakt of de lichaamscellen niet op insuline reageren

Diabetes type 2 is in verband gebracht met obesitas en hoge niveaus van visceraal vet. Artsen moeten de lichaamssamenstelling van hun patiënt begrijpen om gezondheidsrisico’s voor ziekten zoals diabetes te beoordelen. Het begrijpen van de lichaamssamenstelling kan het optreden van diabetes beïnvloeden en in sommige gevallen kan het verbeteren van de lichaamssamenstelling de condities van diabetische aandoeningen verminderen.

De InBody biedt nauwkeurige en objectieve metingen om de lichaamssamenstelling van uw patiënt te beoordelen. Inzicht in de lichaamssamenstelling wordt gebruikt om het risico van een patiënt op diabetes of andere chronische ziekten te begrijpen, omdat deze aandoeningen in verband staan met een uitgebalanceerde lichaamssamenstelling.

In maximaal 90 seconden levert een InBody meting een uitgebreid resultatenblad met parameters die geregeld gemonitord moeten worden bij patiënten met (pre-)diabetes.

  • Objectiveer spiermassa, vetmassa, visceraal vet en vocht om risico’s op ziekten en complicaties te beoordelen.
  • Monitor de resultaten van interventies die gericht zijn op het verbeteren van de bloedglucose en het voorkomen van verslechtering van complicaties gerelateerd aan diabetes.
  • Motiveer uw patiënten bij het behalen van hun doelen.
GEVAAR VAN OVERTOLLIG VET

“Visceral fat plays a key role in the development of metabolic and cardiovascular disease…”

Kang et al., 2015
VOCHT DISBALANS VOOR DIABETISCHE TOESTAND

“…diabetic peritoneal dialysis patients do appear to have increased extracellular fluid compared to their nondiabetic counterparts.”

Davenport & Willicombe, 2009
VOORDELEN VAN BIA IN DE DIABETES POPULATIE

“The evaluation of changes in body fat depots by bioelectrical impedance conveys additional information over changes in standard anthropometric indices…in predicting changes in the glycemic control and lipid levels in patients with type 2 diabetes.”

Hancu & Radulian, 2016

Waarom vertrouwen diabetes professionals InBody?

De meetwaarden worden verkregen door gebruik te maken van de 4 kerntechnologieën van InBody, die snelle, accurate en reproduceerbare resultaten leveren. Met deze technologieën kunt u erop vertrouwen dat de resultaten de individuele cliënt weerspiegelen.

Multi-frequency Metingen

InBody apparaten maken gebruik van multi-frequentie metingen om het extracellulair water (ECW) en het intracellulair water (ICW) te meten zodat het totale lichaamswater en de lichaamssamenstelling nauwkeurig weergegeven kan worden.

Directe Segmentale Metingen

De directe segmentale meting verdeelt het lichaam in vijf aparte cilinders (rechterarm, linkerarm, rechterbeen, linkerbeen en romp) en meet de impedantie van ieder segment.

8-Punten

Het InBody apparaat maakt gebruik van 8 tactiele elektroden inclusief duimelektroden. Ook starten de InBody tests altijd op hetzelfde punt. Deze dingen zorgen voor een hogere reproduceerbaarheid.

Geen Schattingen

De InBody technologie zorgt voor een nauwkeurige weerspiegeling van de gezondheid van pre-diabetische en diabetische patiënten waardoor er geen behoefte is voor empirische gegevens (veronderstellingen van de lichaamssamenstelling gebaseerd op factoren zoals leeftijd, geslacht of etniciteit).

Neem contact op