Skip to main content

Wanneer het om een lichaamssamenstelling analyse gaat, denken de meeste mensen direct aan het vetpercentage, maar tegenwoordig doen BIA  (Bio-elektrische Impedantie Analyse) apparatuur veel meer dan het meten van de hoeveelheid vet. Met de nieuwe BIA apparatuur kunt u veel meer “verborgen” gezondheidsindicatoren zien.

Met de lichaamssamenstelling analyzers die gebruik maken van Directe Segmentale Multi-frequentie BIA technologie (DSM-BIA) kunt u ook andere elementen meten zoals uw skeletspiermassa, de verdeling van het lichaamswater, segmentale spier/vet/lichaamswater en de fasehoek.

Hoewel het vetpercentage een goede indicatie van uw gezondheid kan zijn, zijn bovenstaande elementen ook belangrijk om te bepalen of u risico loopt op bepaalde ziektes of juist om gezondheidsproblemen te vinden.

In dit artikel gaan we dieper in op de discussies rondom lichaamsvet en spiermassa als het gaat om de lichaamssamenstelling. Lees verder om meer te weten over één van de belangrijkste elementen die de nieuwe BIA apparatuur meet, namelijk: de Fasehoek (PhA).

Wat is een fasehoek nou eigenlijk?

In het boek The Water Secret: The Cellular Breakthrough to Look and Feel 10 Years Younger schrijft dermatoloog en huidexpert Dr. Howard Murad:

De PhA heeft ons laten zien hoe ons lichaam reageert op veranderingen, goede en slechte, binnen onze gezondheid. Dit verklaart waarom individuen met ziekten zoals HIV, kanker of mensen met ondervoeding vaak een lage PhA waarde hebben. De PhA waarde daalt ook naarmate we ouder worden, omdat het lichaam zich minder snel herstelt en minder snel nieuwe cellen aanmaakt. De ware leeftijd van een individu kan daarom bepaald worden door te kijken naar de veranderingen in de Fasehoek.

Verder schrijft hij:

De Fasehoek stijgt wanneer u gezond bent en daalt wanneer u ziek bent. De Fasehoek daalt ook naarmate u ouder wordt. Als de Fasehoek stijgt, zal het verouderingsproces vertraagd worden.

 

Of u nou wel of niet gelooft in wat Dr. Murad vertelt over PhA en zijn invloed op de gezondheid, we raden u toch aan om verder te lezen om meer te weten over onderzoeken en vaststaande feiten rondom PhA.

Het demystificeren van de Fasehoek

Voordat u deze pagina verlaat omdat u denkt dat we u gaan vervelen en te wetenschappelijk worden, raden we u toch aan om verder te lezen. We gaan namelijk pas aan het eind van dit artikel over biologie en natuurkunde praten, maar het is wel belangrijk dat u begrijpt waarom PhA zo ontzettend belangrijk is.

Uw PhA is een directe meting van de integriteit van uw celmembraan en van de verdeling van het water binnen en buiten de cellen. In het boek Supercharge Your Cell Vitality vertelt auteur Dr. Greg Barsten dat PhA een chique woord is voor de celgezondheid.

Celmembranen bevatten de belangrijkste delen van de cel en reguleren wat er in en uit de cel gaat. Zie celmembranen daarom ook als een soort fort.

Bij gezonde individuen bestaat het celmembraan uit een laag niet-geleidende (isolerende) lipide die tussen twee lagen geleidende vloeistoffen (lichaamswater) zit. Als er twee geleidende substanties rond een isolator zitten, noemen we deze isolator ook wel een condensator. Dit gezegd zijnde, uw celmembraan is een soort fort dat het vermogen van een condensator heeft en ervoor zorgt dat niet alleen stromen, maar ook andere ongewenste substanties zoals gif en afvalstoffen niet in de cel terecht komen.

How is Phase Angle Measured?

Binnen de BIA technologie is PhA de relatie tussen weerstand en reactantie.

Om deze variabelen te begrijpen, moet u weten wat vetvrije massa en lichaamscelmassa betekenen.

De vetvrije massa is het totale gewicht van uw organen, huid, botten, lichaamswater en spieren. Het is dus uw totale gewicht zonder het lichaamsvet.

Weerstand, reactantie en impedantie

Weerstand treedt op wanneer een conductor elektrische stromen transporteert. Hoe beter de conductor, hoe lager de weerstand. In het menselijk lichaam wordt een lage weerstand geassocieerd met een grote hoeveelheid magere massa. Een hoge weerstand wordt geassocieerd met een kleine hoeveelheid magere massa.

Lichaamsvloeistoffen bestaande uit water en geladen ionen geleiden gemakkelijk elektrische stromen. Zowel extracellulair water of ECW (water en geïoniseerd natrium Na +) als intracellulair water of ICW (water en geïoniseerd kalium K +) zorgen voor geleidbaarheid. Wanneer een individu een grote hoeveelheid magere massa heeft, heeft hij of zij ook veel lichaamswater en daardoor meer geleidbaarheid en minder weerstand.

 

Bovendien is de weerstand in het lichaam evenredig aan de magere massa, omdat deze bestaat uit water. De eenheid voor weerstand is ohms.

Reactantie, daarentegen, meet het vermogen van uw cellen om energie op te slaan. Uw lichaam heeft een hoge reactantie als uw cellen gemakkelijk energie kunnen opslaan en een lage reactantie als uw cellen energie niet goed opslaan. Cellen die “gezond” zijn of die intacte celmembranen hebben, houden de elektrische lading langer vast.

Om deze reden is de reactantie van uw lichaam evenredig aan zowel de hoeveelheid als de sterkte van uw lichaamscellen. Net als bij weerstand wordt er voor reactantie de eenheid ohms gebruikt.

Impedantie is de som van weerstand en reactantie en de relatie tussen deze twee creëert een ratio. Deze ratio is uw PhA en wordt uitgedrukt in graden.

U kunt uw PhA en celgezondheid meten door gebruik te maken van een bio-impedantie apparaat dat elektrische stromen door het lichaam geleidt. Impedantie is de weerstand van het lichaam op een elektrische stroom van een bepaalde frequentie. 50 kHz is de beste frequentie bij mensen om de reactantie te maximaliseren en om te bepalen bij welke cellen de weerstand het grootst is (en daardoor de hoogste PhA waarde hebben).

 

Naarmate de stroom verder door het lichaam stroomt, zal het lichaamswater vanzelf weerstand bieden tegen deze stroom. Dit wordt ook wel weerstand genoemd. Kort gezegd: de stroom komt een cel tegen en de celwand creëert een “vertraging”. Tijdens deze vertraging wordt er door de ophopende spanning genoeg energie gewekt om door de celwand heen te dringen. De tijdsduur van deze vertraging die door de cellen worden veroorzaakt wordt vergeleken met de hoeveelheid water en levert de fasehoek in graden op. De impedantie is een combinatie van deze twee waarden.

Waarom is de Fasehoek zo belangrijk?

Wat heeft PhA te maken met uw algehele gezondheid?

Met de PhA waarde kunt u een preciezer beeld krijgen van uw gezondheid omdat met de PhA de celgezondheid en de hoeveelheid water in de cellen worden onderzocht.

Uit onderzoeksresultaten blijkt ook dat hogere PhA waarden duiden op grotere cellulaire integriteit en een betere celgezondheid. Een lage fasehoek, daarentegen, is een hoge voorspellende waarde voor verminderde spierkracht, aantasting van de levenskwaliteit en een verhoogde risico op sterfte bij volwassenen en ouderen met kanker. Een lage fasehoek komt voor bij individuen met ondervoeding, HIV/AIDS infectie, kanker (hieronder meer in detail besproken), alcoholisme of bij ouderen.

Wij raden u daarom aan om uw fasehoek hoog te houden door middel van een gezonde leefstijl.

Hoe weet u of uw PhA waarde normaal is of niet?

Hoewel het bewezen is dat bepaalde factoren de PhA kunnen beïnvloeden (leeftijd, geslacht en BMI), zijn er grote verschillen in de fasehoek waarden van verschillende populaties. Deze verschillen komen niet alleen door leeftijd en BMI, maar ook door de verschillen in impedantie analyzers.

 

Kortom, de PhA waarde verschilt afhankelijk van het BIA apparaat dat u gebruikt. Binnen de geneeskunde kan de multi-frequentie en segmentale BIA meer voordelen hebben tegenover de single-frequentie BIA, maar daarvoor is verdere onderzoek en validering vereist.

 

Hieronder ziet u een voorbeeld van een PhA resultaat met het InBody 770 model:

 

Wat is het verband tussen uw lichaamssamenstelling en fasehoek?

Kan het verbeteren van uw lichaamssamenstelling helpen met het verhogen van uw fasehoek?  Ja, zeker.

Uit een onderzoek dat in 2016 is uitgevoerd, bleek dat leeftijd in combinatie met VVM (vetvrije massa) en lengte de belangrijkste variabelen waren die invloed kunnen hebben op de variabiliteit van PhA onder gezonde personen. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de ECW:ICW ratio ook voor verschillen in PhA waarden kan zorgen als het gaat om verschillende klinische situaties en morbide obesitas. Wanneer iemand een ontsteking of oedeem heeft (waardoor de ECW/TBW ratio wordt verhoogd), heeft dat een negatief effect op de celgezondheid en fasehoek.

 

Uit hetzelfde onderzoek blijkt daarnaast dat u uw celgezondheid en PhA waarden kunt verbeteren. Dit kan door uw lichaamssamenstelling te verbeteren door middel van sport, voeding of een combinatie van de twee.

Hieronder ziet u andere levensstijlfactoren die hoogstwaarschijnlijk invloed hebben op de variabiliteit van de fasehoek en niet beperkt zijn tot:

 

 • Blootstelling aan giftigheid
 • Consumptie van bewerkt voedsel
 • Slaapgebrek/verminderde slaapkwaliteit
 • Stress (fysiek, mentaal en emotioneel)
 • Gebrek aan consequente beweging
 • Overmatige consumptie van koffie, alcohol en geraffineerde suiker

 

 

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de ECW:ICW ratio de variaties in de PhA waarden kan rechtvaardigen als het gaat om verschillende klinische situaties en morbide obesitas.

 

Bij een gezond lichaam is de ideale ICW: ECW ratio 3:2. Echter, sommige gezondheidstoestanden zoals een nierziekte, chronische ontsteking en een verhoogde vetmassa bij obesitas (door een verstoring van een hormoonsysteem (het renine-angiotensine-aldosteron systeem)) kunnen voor een verhoging van het ECW zorgen.

 

Bij patiënten met symptomen van hartfalen is er een verslechterde bloedcirculatie. Hierdoor zullen de PhA waarden dalen, omdat de druk van overmatig ECW de normale functies van de cellen aantast. De fasehoek is een onafhankelijke prognostische merker bij patiënten met acuut gedecompenseerd hartfalen door vochtretentie. Het is voor hen belangrijk om de ideale ECW balans te behouden zodat de cellen hun functies goed kunnen uitvoeren.

De link tussen de fasehoek en lichaamssamenstelling kan als volgt worden samengevat:

Een verhoogde fasehoek kan het resultaat zijn van:

 

 • Een toename in de spiermassa
 • Genezing van een ontsteking
 • Een afname in lichaamsvet

 

Een verlaagde fasehoek kan het resultaat zijn van:

 

 • Een afname in de spiermassa
 • Een ontsteking

Er is echter één voorwaarde: een verhoogde PhA is niet altijd goed en een verlaagde PhA niet altijd slecht.

Fasehoek: implicaties voor de klinische praktijk

Met betrekking tot het gebruik van PhA in klinische instellingen tonen literatuuronderzoek en gegevens het volgende:

Uit een onderzoek uit 2012 bleek dat er een belangrijke associatie is tussen een lage PhA waarde en een toename in ziekenhuisopnames (en duur van de opnames) en de kans dat iemand komt te overlijden. Onderzoekers concludeerden dat door middel van de PhA waarden patiënten die risico lopen op een ziekenhuisopname sneller kunnen worden geïdentificeerd. Dit zal het ziekenhuispersoneel tijd besparen (en het leven van de patiënt redden) omdat ze een diepgaande nutritionele beoordeling kunnen overslaan en in plaats daarvan een snelle BIA meting kunnen uitvoeren.

Een andere reeks aan onderzoeken kwam met dezelfde conclusies wat betreft de implicaties van PhA op de nutritionele status van de patiënt. Zo kan de PhA waarde die berekend wordt met bio-impedantie een potentiele nutritionele indicatie zijn voor patiënten met gevorderde dikke darmkanker en borstkanker.

Tenslotte liet een onderzoeksverslag dat werd gepresenteerd tijdens de 2011 AAAI (Association for the Advancement of Artificial Intelligence) 2011 Spring Symposium zien dat de fasehoek een onafhankelijke indicator is in de prognose van (de meeste soorten van) kanker omdat deze de integriteit en functie van het celmembraan laat zien wat bij andere prognoses waarschijnlijk niet mogelijk is. Het onderzoek beveelt een biometrisch puntensysteem aan dat gebaseerd is op de fasehoek om een prognose onder kankerpatiënten te maken. Dit is goed nieuws, omdat de BIA methode snel en non-invasief is in vergelijking met andere middelen en testen die gebruikt worden bij het maken van een prognose bij kanker.

De belangrijkste boodschap

 

De PhA waarden kunnen een aanwijzing zijn voor wat er allemaal in het lichaam gebeurt. Ze kunnen gezondheidsrisico’s en bestaande gezondheidsproblemen identificeren en de voortgang van leefstijl veranderingen (door middel van dieet en sport) volgen. Het heeft de meeste mensen geholpen om data-gestuurd beslissingen te maken omtrent gezondheid en welzijn. Medische praktijken gebruiken het ook om een gepersonaliseerde gezondheidsplan te maken.

 

Onthoud echter dat de PhA waarden niet helpen om een volledig beeld van uw huidige gezondheid te krijgen.

 

De rest van de lichaamssamenstelling resultaten zijn net zo relevant, dus het vinden van het juiste BIA apparaat dat meer gedetailleerde resultaten levert is ontzettend belangrijk. Het is bijvoorbeeld lastig om de veranderingen in vetpercentages te verklaren als de enige resultaten die u heeft de vetmassa en de vetvrije massa zijn. Voor meer nauwkeurige resultaten moet u uw BIA apparaat verstandig kiezen.

 

Bron: https://inbodyusa.com/blogs/inbodyblog/your-body-and-you-a-guide-to-phase-angle/