Skip to main content

Diabetes is een medische aandoening die invloed heeft op het hele lichaam, niet alleen op de bloedsuikerspiegel! 

Diabetes beïnvloedt elk systeem in ons lichaam en langdurig ongecontroleerde diabetes kan aanzienlijke schade veroorzaken aan veel organen. In dit artikel zullen we de relatie bespreken tussen diabetes, diabetische nefropathie (of nierziekte) en vochtophoping. 

 

Wat is diabetes? 

Voor degenen die misschien niet zo bekend zijn, is diabetes een medische aandoening die invloed heeft op het vermogen van het lichaam om insuline aan te maken of erop te reageren. Onze alvleesklier produceert insuline (het hormoon dat verantwoordelijk is voor het verplaatsen van suiker uit ons bloed naar opslag in het lichaam). Als ons lichaam niet genoeg insuline aanmaakt of er niet adequaat op reageert, blijven de bloedsuikerspiegels hoog, wat aanzienlijke schade kan veroorzaken aan de rest van onze organen, met negatieve gevolgen voor de algehele gezondheid. 

De impact van diabetes op de nieren 

Zoals we besproken hebben, heeft diabetes invloed op het hele lichaam wanneer het niet goed wordt behandeld, inclusief onze nieren. Langdurige blootstelling aan verhoogde bloedglucosewaarden kan het filtratiesysteem in onze nieren beschadigen, wat leidt tot vele gezondheidsproblemen en uiteindelijke nierfunctiestoornissen. Zonder een goede nierfunctie zal vochtophoping beginnen doordat de nieren niet in staat zijn om het overtollige vocht goed te filteren. Zwelling in de onderste ledematen (oedeem) is een symptoom van vochtophoping. 

Nierschade veroorzaakt door ongecontroleerde diabetes wordt diabetische nefropathie genoemd (“nefro” verwijzend naar de nieren, “pathie” verwijzend naar aandoening). In dit artikel zullen we wat meer inzicht geven in diabetische nefropathie en de oorzaken, symptomen en relatie met lichaamssamenstelling bespreken. 

 

Wat is diabetische nefropathie? 

Diabetische nefropathie (of diabetische nierziekte) is het gevolg van langdurig slecht gereguleerde diabetes. Nierfalen is een zeer ernstige medische noodsituatie en kan fataal zijn als het niet wordt gecorrigeerd. Chronisch verminderde nierfunctie resulteert in vochtophoping (oedeem) in het lichaam, het onvermogen om metabolieten en afvalstoffen uit het bloed te filteren en een verhoogd risico op infecties. 

Dus, wat veroorzaakt diabetische nierziekte in de eerste plaats en hoe kunnen we diabetisch oedeem beheersen en voorkomen? 

De relatie tussen diabetes, je nieren en vochtophoping 

Om goed te begrijpen hoe diabetes van invloed is op vochtophoping, moeten we eerst de wetenschap achter diabetes begrijpen. 

Diabetes mellitus is een endocriene aandoening die gepaard gaat met insulineresistentie of onvoldoende aanmaak van insuline. Insuline is een hormoon dat wordt aangemaakt in de alvleesklier. Als het goed functioneert, komt insuline na een maaltijd in de bloedbaan om de overtollige glucose naar de cellen te verplaatsen. Als het lichaam niet voldoende insuline produceert of resistent is geworden tegen insuline, blijft het lichaam chronisch hoge bloedglucosewaarden hebben. 

Zoals hierboven vermeld, veroorzaakt chronisch hoge bloedglucose schade aan het zenuwstelsel, de ogen, de nieren en het hart. Chronisch hoge bloedsuikerspiegels werken als een plakkerige laag op de organen en bloedvaten. Blokkades in de bloedvaten veroorzaken hoge bloeddruk, belemmeren de overdracht van zenuwimpulsen en vertragen de werking van de nieren. Langdurige blootstelling aan hoge bloedsuikerspiegels kan aanzienlijke schade veroorzaken en zelfs fataal worden als het niet op de juiste manier wordt behandeld. 

 

Wat veroorzaakt diabetische nefropathie? 

Denk aan onze nieren als een waterfilter – ze laten al ons bloed door hun vele vaten stromen om metabolieten en afvalstoffen te filteren. Door chronische blootstelling aan hoge bloedglucosewaarden raken de nefronen (filtratiesystemen binnen de nieren) beschadigd en minder efficiënt in hun functie. Herhaalde schade aan de nieren leidt tot verminderde functie en een toename van vochtophoping in het lichaam. 

Diabetische nefropathie wordt veroorzaakt door slechte bloedglucose controle, omdat de overtollige glucose in het bloed de microvaten in de nieren beschadigt. Andere oorzaken van diabetische nierziekte zijn onder andere een hoog cholesterolgehalte, roken, omgevingsfactoren en genetische aanleg. 

Wat zijn de vroege tekenen van diabetische nefropathie? 

Diabetische nefropathie verloopt in fasen, naarmate de nierfunctie blijft afnemen door chronische schade. Vroege tekenen van diabetische nierziekte zijn onder andere: 

 • Verhoogde niveaus van creatinine in de urine. 
 • Verhoogde niveaus van albumine in de urine. 
 • Verminderde glomerulaire filtratiesnelheid (GFR, de snelheid waarmee de nieren ons bloed reinigen). 

Lichaamssamenstelling speelt ook een rol in het vroege stadium van diabetische nefropathie. Factoren zoals totaal lichaamsvet, visceraal vet (VF) en subcutaan vet (SF) spelen een rol bij het beheersen van bloedglucose. Vetcellen zijn meer resistent tegen insuline dan andere weefsels in het lichaam. Het is belangrijk voor mensen met diabetes om hun totale lichaamssamenstelling van vet in de gaten te houden, omdat verhoogde hoeveelheden vetweefsel het beheer van diabetes moeilijker kunnen maken. 

Bij patiënten met verhoogde niveaus van totaal lichaamsvet wordt vaak een lagere hoeveelheid skeletspiermassa gevonden. Het verhogen van de hoeveelheid skeletspiermassa door regelmatige lichaamsbeweging helpt bij het verbeteren van de diabetesbehandeling. 

Andere belangrijke markers van lichaamssamenstelling om op te letten zijn nuchtere bloedglucosewaarden en A1C-tests (percentage hemoglobine bedekt met glucose). Deze waarden zijn rechtstreeks verbonden met bloedglucosewaarden en zijn belangrijke waarden om te controleren voor een goede diabetesbehandeling. 

Hoe minder gecontroleerd al bovengenoemde waarden zijn, des te waarschijnlijker is het dat diabetische nefropathie optreedt (en snel vordert). Nierfalen in een laat stadium resulteert in vochtophoping of oedeem, ademhalingsproblemen, verminderde cognitie en uiteindelijk overlijden. Gelukkig kunnen deze aandoeningen worden voorkomen met een goede behandeling. 

 

Hoe vaak komt diabetische nefropathie voor? 

Helaas is diabetische nefropathie een relatief veelvoorkomende aandoening. Wereldwijd wordt geschat dat 20-40% van de mensen met diabetes diabetische nefropathie ontwikkelt. Naarmate het aantal mensen dat elk jaar de diagnose diabetes krijgt toeneemt, ervaren steeds meer mensen symptomen van chronisch slecht gecontroleerde bloedsuikerspiegels. 

Een diagnose van diabetes betekent niet automatisch dat iemand nierproblemen zal ervaren. We hebben allemaal verschillende lichamen en verschillende lichaamssamenstelling die ons meer of minder vatbaar maken voor het ontwikkelen van nierproblemen. Maar ongeacht persoonlijke verschillen is het belangrijk om te begrijpen welke symptomen verband houden met diabetische nefropathie, om mensen te helpen vroegdiagnostiek van diabetische nefropathie te herkennen. 

Veelvoorkomende symptomen van diabetische nefropathie 

Veelvoorkomende symptomen van diabetische nierziekte zijn onder andere: 

 • Verhoogde bloeddruk – Dit komt door verhoogde stress op het lichaam, doordat de nieren niet langer in staat zijn om alle metabolieten en overtollig vocht te filteren dat nodig is om de bloeddruk op een stabiel niveau te houden. 
 • Proteïnurie (eiwit in de urine) – Chronische nierschade resulteert in het uitscheiden van eiwitten in de urine. Dit is geen normale bevinding! 
 • Vermoeidheid – Slechte nierfunctie heeft invloed op elk ander orgaan in het lichaam, omdat ze harder moeten werken om te compenseren, wat leidt tot vermoeidheid en een laag energieniveau. 
 • Oedeem in de onderste extremiteiten – Vochtophoping als gevolg van slechte nierfunctie komt vaak voor in de onderste ledematen. Opgezwollen enkels en benen die er glanzend of wasachtig uitzien, komen vaak voor bij mensen die lijden aan ernstige diabetische nefropathie. 
 • Kortademigheid – Naarmate het vocht zich ophoopt in het lichaam door slechte nierfunctie, kan er extra gewicht worden opgeslagen op en rond de longen. Dit kan het ademen erg moeilijk maken bij het liggen of tijdens lichamelijke activiteit. 
 • Gestoorde cognitie – Ongefilterde metabolieten in het bloed kunnen schade aan de hersenen veroorzaken. Geheugenverlies, stemmingswisselingen en bewusteloosheid kunnen optreden als gevolg van slecht gefilterd bloed. 

Wat gebeurt er als diabetische nefropathie onbehandeld blijft? 

Indien ongecontroleerd gelaten, zal diabetische nierziekte blijven verslechteren en ernstigere symptomen veroorzaken. Diabetische nefropathie is de belangrijkste oorzaak van nierziekte bij patiënten die uitgebreide vervangende therapieën of niertransplantaties nodig hebben. 

Het is belangrijk op te merken dat ongecontroleerde diabetes niet alleen de nieren beïnvloedt. Terwijl al deze invaliderende symptomen van diabetische nefropathie optreden, kan een persoon ook ernstige symptomen van hartziekte, retinopathie en neurologische veranderingen ervaren. 

Al deze bijkomende aandoeningen kunnen worden voorkomen of aanzienlijk worden verminderd door een goede behandeling. Bovendien kan een beter begrip van je unieke lichaamssamenstelling leiden tot effectievere diabetesbehandeling. Laten we de wereld van lichaamssamenstelling verkennen en de vele voordelen ervan voor het beheer van diabetes en diabetische nefropathie.

 

Het beheren van diabetes door het bewaken van je lichaamssamenstelling 

Het begrijpen van onze lichaamssamenstelling is een uitstekend startpunt voor het beheren van diabetes. Er zijn veel biologische markers in het lichaam die kunnen fungeren als indicatoren voor mogelijke disfunctie. 

Plasmavolume, albumine en glomerulaire filtratiesnelheid veranderen als gevolg van chronische nierschade – dus het bewaken van vochtretentie is een goede manier om inzicht te krijgen in de interne gezondheid van je lichaam. Bloedonderzoek en urinetesten kunnen ook worden uitgevoerd om de benodigde diagnostische informatie te verzamelen – jaarlijkse testen kunnen helpen bij het identificeren van gezondheidstrends en het beheren van vochtretentie. 

Regelmatige controle van de bloeddruk is een andere fantastische manier om je gezondheid te controleren. Dagelijkse bloeddrukmetingen kunnen helpen bij het in kaart brengen van trends, het ontwikkelen van een basislijn en het verstrekken van informatie over de mogelijke behoefte aan medicatiebeheer voor hypertensie. 

Aanvullend lichaamssamenstellingsonderzoek, zoals het evalueren van BMI en totaal lichaamsvet, nuchtere bloedglucosewaarden en A1C-testen, kan zeer nuttig zijn om het risico op progressie van diabetische nefropathie te begrijpen. Overmatig vet en hoge bloedglucosewaarden duiden op slecht beheerde diabetes en staan bekend als markers voor een verhoogd risico op diabetische nefropathie. 

Spierverlies staat ook in verband met ongecontroleerde diabetes. Sarcopenie, of het verlies van spiermassa en -kracht, kan symptomen van diabetes verergeren. Verlies van spiermassa (zoals beenmagere massa, totale spiermassa, enz.) draagt bij aan een toename van de groei van vetweefsel. Verhoogd vetweefsel in het lichaam verhoogt de insulineresistentie bij diabetes, wat het risico op progressie van diabetische nefropathie verhoogt. 

Regelmatige monitoring van deze lichaamssamenstellingswaarden kan preventieve zorg zijn voor mensen met diabetes. Het beoordelen van de lichaamssamenstelling helpt bij het begeleiden van de behandeling – hoe meer informatie, hoe specifieker de zorg. Nu we het belang begrijpen, laten we het hebben over enkele aanvullende preventieve maatregelen voor diabetische nefropathie. 

 

Preventie van diabetische nefropathie 

Mensen met diabetes kunnen een gezond en gelukkig leven leiden, zolang ze hun ziekte beheren. Behandelingsopties voor diabetici om het risico op het ontwikkelen van diabetische nefropathie te verminderen, zijn onder andere: 

 • Monitoring van de bloedglucosewaarden – Dagelijkse beoordeling van de bloedglucosewaarden is een essentiële stap om diabetische nefropathie te voorkomen. Het regelmatig meten van bloedsuikerwaarden via de vingerprikmethode of het gebruik van geïmplanteerde glucosemonitors in het lichaam zijn beide beschikbare opties om de bloedsuikerspiegel te controleren. Het handhaven van bloedglucosewaarden binnen het gezonde bereik voorkomt orgaanschade en extra vochtretentie! 
 • Veranderingen in levensstijl en dieet – Indien mogelijk kan het verhogen van dagelijkse activiteit en het veranderen van voedingsgewoonten om minder geraffineerde suiker op te nemen, ziekteveranderende behandelingen zijn. Voor mensen met type II diabetes kunnen veranderingen in levensstijl voldoende zijn om insulineresistentie volledig te elimineren. 
 • Insulinetherapie – Voor type I diabetici is insulinetherapie essentieel voor een goede gezondheid. Het gebruik van injecteerbare insuline na de maaltijd of het gebruik van basale insulinepompen zijn beide beschikbare opties om enorme pieken en dalingen in de bloedglucose te verminderen. 
 • Stoppen met roken – Roken verhoogt de bloeddruk en voegt extra stress toe aan het lichaam. Diabetici die stoppen met roken merken positieve veranderingen in hun symptomen. 
 • Monitoring van de bloeddruk – Zoals eerder vermeld, biedt regelmatige monitoring van de bloeddruk inzicht in de interne gezondheid van het lichaam en vermindert het risico op het ontwikkelen van diabetische nierziekte. 
 • Vochtbeheer – Als de symptomen van diabetische nefropathie al zijn begonnen, is behandeling van vochtretentie noodzakelijk om de ernst te verminderen. Het innemen van diuretica om overtollig vocht te verwijderen en het verminderen van de dagelijkse vochtinname kan helpen om de ernst van diabetisch oedeem te verminderen. 
 • Raadpleeg een professional – Bij twijfel, laat het controleren! Als jij of iemand van wie je houdt diabetes heeft en twijfelt over veranderingen in het lichaam, raadpleeg dan een gezondheidsprofessional. Hulp zoeken en verdere educatie over het beheer van diabetes zal het risico op het ontwikkelen van ernstige symptomen van slecht gecontroleerde diabetes verminderen. 

De behandeling van diabetes verschilt per persoon. We verschillen allemaal in lichaamssamenstelling – individuele genetische en gezondheidsfactoren vereisen specifieke behandelopties die van persoon tot persoon verschillen. Het verzamelen van de nodige informatie over onze unieke lichaamssamenstelling zal een groot verschil maken in de behandeling van diabetische nierziekte. 

Samenvatting 

Diabetes is een endocriene ziekte die elk orgaan in het lichaam beïnvloedt als het niet goed wordt beheerd. Diabetische nierziekte is een ernstige bijwerking van slecht beheerde diabetes, en nefropathie leidt tot veel negatieve gezondheidsresultaten. 

Nierfalen komt in verschillende stadia en kan in de vroege stadia mogelijk niet worden opgemerkt. Regelmatige gezondheidsbeoordelingen van uw lichaamssamenstelling kunnen het risico verlagen dat dit stadium onopgemerkt blijft en kunnen leiden tot vroegere en succesvollere behandeling. 

Diabetische nefropathie veroorzaakt vochtophoping in het lichaam, vooral in de onderste ledematen. Ernstige nierschade door chronisch verhoogde bloedglucosewaarden leidt tot onvoldoende bloedfiltratie. Op de lange termijn leidt dit tot vochtophoping, hypertensie, vermoeidheid en nog veel meer negatieve gezondheidsresultaten. 

Het begrijpen van het belang van educatie over lichaamssamenstelling is een essentiële stap voor de succesvolle behandeling en preventie van diabetische nefropathie. Regelmatige bloedonderzoeken, urinetests en het monitoren van de bloeddruk zijn cruciale aspecten van het monitoren van de diabetesgezondheid. 

Behandelingsopties variëren van patiënt tot patiënt, maar er zijn veel manieren om diabetes succesvol te beheersen. Regelmatige controle van de bloedsuikerspiegel, gebruik van moderne diabetes technologie, het maken van veranderingen in de levensstijl en educatie over diabetes en lichaamssamenstelling zijn geweldige opties om de gezondheid van diabetici gedurende hun hele leven te bevorderen. 

Al met al is diabetes een complexe ziekte die de gezondheid en levensstijl van een persoon sterk kan beperken als deze niet adequaat wordt beheerd. Bewust worden van uw individuele lichaamssamenstelling en de overvloed aan gezondheidsinformatie die het kan bieden, zal u helpen om op koers te blijven om het leven te leiden als een gezondere versie van uzelf!